AU携帯 買取価格表 » 京セラ

機種名 上限買取額 保証買取額
BASIO3 8,000 1,000
E10K 2,000 0
GRATINA 4G KYF31 2,500 100
GRATINA 4G KYF34 2,500 100
GRATINA KYF37 3,500 300
INFOBAR A03 3,000 500
K010 1,000 50
K012 2,000 100
KYF32 2,500 100
KYF33 10,000 1,000
KYF35 MARVERA (マーベラ) 4,500 500
KYF36 3,000 500
KYF38 かんたんケータイ 6,000 1,000
KYL21 DIGNO S 2,000 100
KYL22 3,000 200
KYV36 5,000 500
KYX31 13,000 2,000
lotta 1,500 100
Qua phone QX 4,500 300
Qua phone QZ 6,500 1,000
Qua tab 01 5,500 1,000
Qua tab QZ10 17,000 2,000
Qua tab QZ8 KYT32 15,000 1,000
SHF34 5,500 1,000
TORQUE G03 KYV41 20,000 3,000
TORQUE G01 3,000 200
TORQUE G02 4,000 200
URBANO L01 1,500 200
URBANO L02 1,500 200
URBANO L03 2,500 100
URBANO V01 2,500 200
URBANO V02 3,500 200
URBANO V03 4,000 500
URBANO V04 KYV45 12,000 1,000